Research

Implementing a digital comprehensive myopia prevention and control strategy for children and adolescents in China: a cost-effectiveness analysis

Publication date

July 13, 2023

Publication

The Lancet Regional Health - Western Pacific

Authors

Ruyue Li, Kaiwen Zhang, Shi-Ming Li, Yue Zhang, Jiaxin Tian, Zhecheng Lu, Huiqi Li, Liyuan Wang, Xiuhua Wan, Fengju Zhang, Li Li, Zi-Bing Jin, Ningli Wang, Hanruo Liu
Share this