Research

Annual Incidences and Progressions of Myopia and High Myopia in Chinese Schoolchildren Based on a 5-Year Cohort Study

Publication date

January 02, 2022

Publication

Investigative Ophthalmology & Visual Science

Authors

Shi-Ming Li; Shifei Wei; David A. Atchison; Meng-Tian Kang; Luoru Liu; He Li; Siyuan Li; Zhou Yang; Yipeng Wang; Fengju Zhang; Ningli Wang
Share this