Research

Safety of Spectacles for Children's Vision: A Cluster-Randomized Controlled Trial

Publication date

July 11, 2016

Authors

Xiaochen Ma, Nathan Congdon, Hongmei Yi, Zhongqiang Zhou, Xiaopeng Pang, Mirjam E. Meltzer, Yaojiang Shi, Mingguang He, Yizhi Liu and Scott Rozelle
Share this