Research

Global, regional, and national prevalence, disability adjusted life years, and time trends for refraction disorders, 1990–2019: findings from the global burden of disease study 2019

Publication date

September 07, 2021

Publication

BMC Public Health

Authors

He-Yan Li; Yue-Ming Liu; Li Dong; Rui-Heng Zhang; Wen-Da Zhou; Hao-Tian Wu; Yi-Fan Li; Ya-Xing Wang; Wen-Bin Wei
Share this