Research

Green Space Morphology and School Myopia in China

Publication date

January 04, 2024

Publication

JAMA Ophthalmology

Authors

Yahan Yang; Huipeng Liao; Lanqin Zhao; Xun Wang; XiaoWei Yang; Xiaohu Din; Xuelong Li; Zhiyu Jiang; Xingying Zhang; Qingling Zhang; Huagui He; Liang Guo; Hualiang Lin; Guanghui Dong; Bryan Spencer; Mingguang He; Nathan Congdon; Ian George Morgan; Haotian Lin
Share this