Research

Prevalence of Refractive Errors in Tibetan Adolescents

Publication date

July 25, 2019

Publication

BMC Ophthalmology

Authors

Xuehan Qian, Beihong Liu, Jing Wang, Nan Wei, Xiaoli Qi, Xue Li, Jing Li, Ying Zhang, Ning Hua, Yuxian Ning, Gang Ding, Xu M, Binbin Wang
Share this