Research

Prevalence and Risk Factors of Refractive Error: A Cross-Sectional Study in Han and Yi Adults in Yunnan, China

Publication date

July 25, 2019

Publication

BMC Ophthalmology

Authors

Meng Wang, Jiantao Cui, Guangliang Shan, Xia Peng, Li Pan, Zhimei Yan, Jie Zhang, Yong Zhong, Jin Ma
Share this