Research

Refractive Errors in a Rural Chinese Adult Population: The Handan Eye Study

Publication date

July 11, 2016

Authors

Yuan Bo Liang, Tien Yin Wong, Lan Ping Sun, Qiu Shan Tao, Jie Jin Wang, Xiao Hui Yang, Ying Xiong, Ning Li Wang and David Friedman
Share this