Research

Identification of high-risk patterns of myopia in Chinese students based on four major behavioral risk factors: a latent class analysis

Publication date

July 19, 2023

Publication

BMC Public Health

Authors

Dan-Lin Li; Zhi-Jian Yin; Yue-Zu Li; Ya-Jie Zheng; Yu Qin; Gang Liang; Chen-Wei Pan
Share this